Nye eiere og utleie av bygg i barnehagen, men foreldrenes tilfredshet fortsetter å øke

Resultatene fra fjorårets foreldreundersøkelse er nå kommet og det er flere Norlandia-barnehager som ifølge foreldrene har fått et enda bedre tilbud. -Men selv om høy score er en viktig kvalitetsindikator er god utvikling over tid ekstra gledelig, sier strategi- og utviklingsdirektør Elisabet Eggan.

Resultatene fra fjorårets foreldreundersøkelse er nå kommet og det er flere Norlandia-barnehager som ifølge foreldrene har fått et enda bedre tilbud.

I foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet. Det er frivillig for barnehagene å gjennomføre undersøkelsen, men i dag velger de fleste barnehagene i Norge å gjennomføre denne. Det er UDIR som har ansvaret for gjennomføringen, og barnehagene som vil delta må gjennomføre undersøkelsen mellom 1. november og 20. desember


Undersøkelsen har omtrent 30 spørsmål som tar for seg tema om barnets trivsel og
utvikling, samarbeidet med barnehagen, informasjon og tilfredshet med lokaler og utearealer. Resultatene fra foreldreundersøkelsen brukes av barnehagen og barnehageeier som en
hjelp til å vurdere og utvikle barnehagetilbudet.


Høyere score til tross for mange endringer

En av barnehagene som har vist en positiv utvikling over flere år er Norlandia Myklebust. Barnehagen var tidligere en del av Gnist-kjeden, men fikk nye eiere i 2021. Barnehagen hadde opprinnelig fire store avdelinger med plass til inntil 120 barn, men leier nå ut deler av barnehagen til Herøy kommune, som skal benytte den til avlastningssenter for sitt bo- og habiliteringstilbud. Til tross for de mange endringene, har barnehagen forbedret sin score fra 4,6 i 2020, til 4,7 i 2021 og nå 4,8 i 2022. Dermed ligger barnehagen godt over landsgjennomsnittet på 4,5. Barnehageleder Ann Kristin Myklebust mener at fremgangen skyldes ulike forhold:


-Det er noen ting som peker seg ut. Vi har jobba bevisst med å få alle avdelingene opp på et likt nivå. Det er godt samarbeid og god delekultur mellom alle tre avdelingene. Vi er heldige og har god pedagogdekning og stabilt personale som har vært her over flere år. Vi har jobbet mye med matkonseptet vårt «Mat med smak» og det er noe foreldrene setter pris på. Vi har også hatt fokus på å få god og nok informasjon ut til foreldre, noe som er spesielt viktig når det skjer endringer i personalgruppa eller på huset, som f.eks utleie av deler av barnehagen, en prosess som har tatt veldig lang tid.


Mener utvikling er viktigst

Kvalitets- og utviklingsdirektør Elisabet Eggan i Norlandia er fornøyd med mange forhold ved årets resultater men først og fremst ser hun etter fremgang:

-Det vil alltid svinge litt opp og ned når det gjelder foreldrenes oppfatning av kvaliteten i barnehagetilbudet. Men der man har tatt tak i og jobbet med ulike forbedringsområder og deretter kan se en positiv trend over flere år, er resultatet ekstra tilfredsstillende, sier hun.


Hvor viktig er foreldrenes tilbakemelding?

-Den er selvsagt enormt viktig. Samtidig vil jeg presisere at vi måler kvalitet ved hjelp av en rekke indikatorer, der foreldreundersøkelsen er en av kildene. Når man jobber systematisk med resultatene og involverer hele barnehagen og foreldregruppen i arbeidet, da ser man ofte at effekten blir enda bedre, sier Eggan.


Tar med barna på rypejakt

Dette er noe daglig leder i Norlandia Mellommyra, Astrid Merethe Olsen kan bekrefte. Også dette er en barnehage som har utviklet seg i riktig retning over flere år, og barnehagen har nå en tilfredshet på 4,8 som er i øvre sjikt på landsbasis.


-Vi driver en friluftsbarnehage rett utenfor Bodø og bruker naturen mye. I tillegg har vi hatt et sterkt fokus på informasjon og forventningsstyring overfor foreldre, sier Olsen.


Etter pandemien har både vi og foreldrene blitt enda flinkere til å utnytte mulighetene som ligger i digital kommunikasjon, i tillegg til de faste møtepunktene i barnehagen. Det nære forholdet vi har til foreldrene er nok viktig for å fange opp behov, justere forventninger og håndtere eventuelle utfordringer som måtte komme, fortsetter hun.


Friluftsbarnehagen har riktignok et litt upraktisk og gammelt bygg, men de har tilgang på et stort inngjerdet naturområde med grillhytte. I tillegg har de både skog, sjø og elv i umiddelbar nærhet. Og naturen vet de å benytte seg av:


-De litt større barna får anledning til å være med på rypejakt, med jeger og hund. Blir det lite fangst har vi for ordens skyld med ryper i sekken og tilbereder viltet ute i naturen sammen med barna, avslutter hun.


Øvrige resultater fra foreldreundersøkelsen ligger tilgjengelig på UDIR.no (https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-barnehage/analyser/foreldre-er-fortsatt-fornoyd-med-barnehagetilbudet/)