Grønt Flagg i sikte for Norlandia Solstua

Norlandia barnehagene ønsker nå å systematisere og kartlegge arbeidet med bærekraftig utvikling som en del av sin pedagogiske praksis. Sertifiseringen skjer i regi av Grønt Flagg, en internasjonalt anerkjent miljøsertifisering for skoler og barnehager. En av barnehagene som allerede har satt i gang arbeidet er Norlandia Solstua.

Sertifiseringen skjer i regi av Grønt Flagg, en internasjonalt anerkjent miljøsertifisering for skoler og barnehager.

Barnehage med hjerte for natur og kultur

Barnehagen ligger sentralt til i Vanse med gangavstand til sentrum og naturområder. Ifølge barnehageleder Reidun Løland bruker de aktivt naturen som læringsarena, der klima, miljø og bærekraft er grunnleggende hensyn i alt de foretar seg.


Som vi alle vet, blir de unge med tiden voksne og dermed de som skal styre samfunnsutviklingen. Da må vi som er voksne og ansvarlige i dag sørge for at de får de best mulige forutsetningene for å lykkes. Det innebærer blant annet å tilrettelegge for at de unge får økt engasjement for å ta vare på kloden i fremtiden, og Grønt Flagg er en ordning som vi tror vil tilføre de riktige verktøyene for å omdanne kunnskap om bærekraft til god praksis hos barn og unge, sier barnehagelederen.


Om Grønt Flagg-sertifiseringen

Grønt Flagg ble startet som et svar på et behov fra FNs første klimatoppmøte og er en miljøsertifisering rettet mot barnehager og skoler. Formålet med Grønt Flagg er å styrke bærekraftig utvikling gjennom miljøundervisning og innebærer et pedagogisk verktøy for å styrke temaene klima, miljø og bærekraft hos barn og unge.

– Grønt Flagg er representert i 75 land og favner om 19 millioner barn og unge i skoler og barnehager over hele verden. Dette er et initiativ som er godt forankret i en rekke lands barnehage- og skolesatsing, sier Linda Cecilie Dale, som er prosjektleder hos Grønt Flagg Norge.


Gode vaner med Go Green-satsning

Selv om Grønt Flagg-sertifiseringen er ny for Norlandia Solstua, så har klima, miljø og bærekraft lenge vært sentrale temaer i hele Norlandia-kjeden. For det første presiserer Rammeplan for barnehager oppgaven med «...å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn». I tillegg har kjeden i lengre tid jobbet innenfor sitt eget innsatsområde for bærekraft kalt Go Green:


– Go Green innebærer blant annet arbeid med reduksjon av matsvinn, kildesortering, reduksjon av CO2 og strømforbruk, men omhandler også sosiale forhold og ser på dette opp mot FNs bærekraftsmål. I tillegg er det utviklet en pedagogisk verktøykasse som skal hjelpe ansatte med å sette fokus på temaet overfor både små og store barnehagebarn, sier Elisabet Eggan, strategi- og utviklingsdirektør i kjeden.


Endringsagenter

Fokuset på klima, miljø og bærekraft i barnehagen merkes også rundt om i familiene.


– Barna blir ofte endringsagenter som tar med seg gode vaner hjem. De yngste er opptatt av fremtiden og deres holdninger og verdier betyr utrolig mye for valgene og handlingene vi alle tar på vegne av samfunn og miljø, sier Løland.


Barnehagen har også opplevd en økning i foreldrenes tilfredshet med barnehagetilbudet, og Løland ser ikke bort fra at miljøarbeidet har kvaliteter som også foreldrene vet å sette pris på.


– Vi har jo blant annet en kjøkkenhage, som blir et veldig konkret og synlig bevis på vårt fokus på bærekraft. Den vet jeg at mange foreldre legger merke til. i det hele tatt er jeg ganske sikker på at barnehager som ikke har gode planer rundt bærekraft vil kunne oppleve at dette vil bli etterspurt av foreldre i barnehagen, forteller barnehagelederen. Og hun tror Grønt Flagg-arbeidet vil hjelpe barnehagen videre i utviklingen:


– Når man skal gjennom en sertifisering må man ha en grundig miljøgjennomgang, noe som vil bidra til å øke bevisstheten og sørge for at vi fokuserer på de riktige tingene.


Hos Norlandia Solstua er bærekraftsbegrepet forstått i en utvidet betydning. Det handler nemlig ikke bare om kildesortering og andre miljøtiltak:


Det aller første bærekraftsmålet til FN er jo å utrydde fattigdom. God helse er et annet bærekraftsmål, som omhandler både fysisk og psykisk helse. Derfor må vi ha en helhetlig tilnærming til arbeid med bærekraft. Ofte ser vi at målene henger sammen. For eksempel har vi i barnehagen en fast byttestasjon for brukte klær. Dette er både et godt miljøtiltak, og er også med på å dempe kjøpepress og forenkle familieøkonomien for de som har det knapt, sier Løland.


Hvordan bli sertifisert

For å i det hele tatt kunne søke om Grønt Flagg sertifiseringen, er det en del krav som må oppfylles. Det må opprettes et miljøråd, gjennomføres en miljøgjennomgang og en miljøhandlingsplan må utarbeides. Tanken er at miljøarbeidet skal integreres i barnehagens rammeplan og innebære praktiske og aktive miljøopplærende tiltak.


Deretter er det mulig å legge inn en søknad. Dette skjer etter at barnehagen har gjennomført søknadsprosjektet sitt og alle de 7 Grønt Flagg kriteriene er oppfylt:

  1. Deltakelsen skal besluttes av styret. Et miljøråd skal opprettes.
  2. Det skal utføres en miljøgjennomgang.
  3. Miljøtema skal velges og en miljøhandlingsplan for periodens prosjekt skal utarbeides.
  4. Prosjektet skal evalueres, rapporteres og følges opp.
  5. Prosjektet skal i størst mulig grad relateres til skolens læreplaner, eller til barnehagens rammeplan.
  6. Informere og involvere hele skolen, barnehagen og lokalmiljøet.
  7. Miljøregler skal utarbeides og implementeres.

Prosjektleder Dale hos Grønt Flagg skal nå i gang med webinarer for alle ansatte i Norlandia og er entusiastisk på barnas vegne:


Den store forskjellen mellom Grønt Flagg og andre initiativer er nok at ordningen er pedagogisk innrettet og vektlegger en aktiv og holdningsskapende tilnærming til bærekraft. Dette er praktisk rettet miljøopplæring!


Først ute

Norlandia Solstua barnehage er først ute i kjeden med denne sertifiseringen, og målet er at over 30 % av Norlandia-barnehagene oppnår Grønt Flagg-sertifisering allerede i 2023.


– Med over 9000 miljøagenter og 3000 medarbeidere vet vi at vi kan gjøre en forskjell. Vi hadde 22 Go-Green barnehager i 2021, og i 2022 var vi oppe i 45. Nå kan Grønt Flagg hjelpe oss videre i arbeidet, avslutter Eggan.