Norlandia Sentrumsløpet for barn

Norlandia barnehagene er stolt samarbeidspartner og sponsor av sentrumsløpet for barn

Norlandia Sentrumsløpet

Vi vektlegger fysisk aktivitet som en naturlig del av hverdagen i barnehagene våre. Å støtte et av de største løpsarrangementene i Norge er en naturlig forlengelse av dette engasjementet.


Sentumsløpet finner sted hver vår i Oslo sentrum. Vi støtter barneløpet som kalles “Norlandia Sentrumsløpet for barn”. Selve løpet er avslutningen på en dag med mange ulike aktiviteter for barna. Det er mange leker å delta i, barna får utdelt næringsrik smoothie og får ta del i et underholdende vitenskapsshow.

Hundrevis av barn deltar, og antallet vokser hvert år. Norlandia Sentrumsløpet for barn har pågått siden 1987. Løpet er for alle barn mellom 3 og 11 år.

Mat med smak
Deltagere
Maskot