Impande

Norlandia barnehagene er stolt ambasadør og samarbeidspartner med Impande. Impande driver et omfattende utviklingsarbeid blant barn og ungdom i Ugu District i KwaZulu-Natal i Sør-Afrika. Impande bygger og utvikler barnehager, skoler og spesialinstitusjoner i et område som ble svært hardt rammet av HIV/AIDS epidemien, og hvor arbeidsledighet, fattigdom og svake familiestrukturer fortsatt dominerer samfunnsbildet.

Norlandia barnehagene er stolt ambasadør og samarbeidspartner med Impande.

Impandes filosofi er å skape vesentlig og varige samfunnsendring med begrensende ressurser. Impande driver ikke nødhjelp, men støtter grasrotprosjekter med lokal forankring. Arbeidet finansieres gjennom innsamlingsaksjoner, bedriftsstøtte, fondsstøtte og donasjoner fra enkeltpersoner.


Norlandia Barnehagene ble partner med Impande 2017. Lokale Norlandia barnehager samler inn midler og bidrar kontinuerlig til bygging og utvikling av barnehager i KwaZulu Natal. I første halvdel av 2021 ble 6 nye barnehager bygget med midler samlet inn fra Norlandia barnehager i Norge. I mange av de barnehagene har Norlandia også bidratt med å få lagt inn vann, sanitæranlegg og bygget lekeplasser utenfor.


Målet er at de ulike regioner i Norlandia barnehagene skal velge hvert sitt prosjekt som de ønsker å støtte.