Nulltoleranse for mobbing

Alle barn har rett til å trives i barnehagen, og oppleve et trygt miljø for lek og læring. Barns trivsel er vårt ansvar. I samarbeid med foreldre skal vi aktivt jobbe for en barnehage med nulltoleranse for mobbing.

Barn som danser

Det betyr:

  • Vi involverer oss i lek, observerer, støtter og utvikler det sosiale felleskapet
  • Vi tilrettelegger for inkludering og vennskap
  • Vi forebygger erting, mobbing, krenkelser eller at barn blir holdt utenfor leken

Vi er gode rollemodeller og setter inn aktive tiltak som fremmer empati og sosial kompetanse.


Hva gjør du som foreldre hvis ditt barn, eller andre barn, blir mobbet?

Hvis du har mistanke om eller barnet ditt forteller at det eller andre barn blir mobbet,
ta kontakt med barnehagens ledelse. Barnehagen har en plikt til å undersøke og raskt igangsette tiltak.

Det betyr:

  • Vi setter inn tiltak samme dag som mobbingen avdekkes
  • Vi gjennomfører samtaler med de involverte barna og foresatte
  • Vi utarbeider tiltaksplan for videre oppfølging i samarbeid med foresatte
  • Vi observerer de involverte barna, og håndterer uønsket atferd og fremmer positive relasjoner