Hvordan velge barnehage

Det å velge barnehage er et viktig valg for alle foreldre. Det er en stor overgang fra å være hjemme hos mor og/eller far til å begynne i/bytte barnehage. Hva bør du se etter når du skal velge barnehage? Vi har satt opp en liste med tips til deg som skal søke barnehageplass.

Vi har satt opp en liste med tips til deg som skal søke barnehageplass.

• Besøk barnehagen
• Se på personal og bemanning
• Sett deg inn i barnehagens profil og årsplan
• Undersøk barnehagens aktiviteter og mattilbud


Besøk barnehagen

Besøk barnehagen og hils på personalet. De fleste barnehagene er åpne for besøk, men det er lurt å ringe og avtale på forhånd. Mange barnehager har også «Åpen dag» for nye barn og foreldre i ukene før hovedopptaket.

  1. Føler du deg velkommen?
  2. Hvordan tilrettelegges den første tiden i barnehagen for barn og foreldre?
  3. Hvordan jobber barnehagen med sikkerhet?

Personal og bemanning

Barnehageloven regulerer bemanningen i alle norske barnehager. Personalet er barnehagens viktigste ressurs. Omsorg er en viktig forutsetning for trygghet og trivsel. Personalet skal organisere tid og rom slik at barnet opplever trygghet til å utforske og lære.

  1. Hva slags kompetanse har personalet?
  2. Hvordan organiseres barnehagen?

Barnehagens profil og årsplan

Årsplanen vil gi deg god innsikt i hvordan barnehagen praktiserer de nasjonale føringene og barnehagens verdisyn. Du finner årsplanen på barnehagens eller kommunens nettsider.

Flere barnehager har egne profiler som for eksempel friluftsbarnehage, gårdsbarnehage, idrettsbarnehage, kulturbarnehage, Reggio Emilia-inspirert osv. Dette skal også komme tydelig frem på barnehagens nettsider eller årsplan.

  1. Passer barnehagens profil dine ønsker for barnet/barnets behov?
  2. Hvordan sikres foreldremedvirkning?
  3. Hvordan er barnehagens størrelse, organisering og åpningstider?

Mattilbud og aktiviteter


Måltider og matlaging skal gi barn et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner. Noen barnehager serverer alle måltider slik at man ikke trenger medbrakt mat.

Barnehagen skal gi et bredt og variert erfaringsgrunnlag fra ulike fysiske aktiviteter. Dette er med å utvikle gode motoriske ferdigheter. Bevegelse gir glede og fysisk mestring, og motoriske ferdigheter har også effekt på utvikling av lese-, skrive- og regneferdigheter.

  1. Hva slags mattilbud gis i barnehagen?
  2. Hvordan tilrettelegger barnehagen for fysisk aktivitet og motoriske utfordringer?

Vi håper dette har vært til hjelp og ønsker lykke til med å finne en barnehage som passer deg og ditt barn.

Lurer du på hvordan du søker barnehageplass? Finn din kommune til høyre her og følg stegene: https://norlandiabarnehagene.no/sok-plass/ (https://norlandiabarnehagene.no/sok-plass/) Lykke til!