Norlandia Romsaas blir Norges første litteraturbarnehage

4. mai 2022 åpner Norges første litteraturbarnehage på Jessheim - Norlandia Romsaas litteraturbarnehage. I Norlandia Romsaas er det pedagogiske arbeid inspirert av litteraturen, og de vektlegger barns egne opplevelse i møte med bøker og fortellinger. Barnehagen har et eget bibliotek med utlån til foreldre, hvor de presenterer ny og variert barnelitteratur.

Barnehagen har et eget bibliotek med utlån til foreldre, hvor de presenterer ny og variert barnelitteratur.

Satsingen på litteratur skjer i nært samarbeid med kommunens bibliotektjeneste og tanken er ifølge barnehageleder Kjetil Gryting å bidra til leseglede hos både barn og voksne:

– Vi har kjøpt inn barnebøker i alle varianter til vårt eget bibliotek kalt “Mylder”. I tillegg har vi satt opp et eget bibliotek i samarbeid med kommunens bibliotektjeneste. Her finner man litteratur for alle aldre og foreldre kan her låne med seg bøker hjem til seg selv og barna.


Barnehagen har brent for litteratur i en årrekke og det siste året har samarbeidet med kommunen skutt fart og resultert i nytenking som gir foreldre tilgang til bøker via barnehagens utlånstjeneste.


– Vi ønsker å inspirere foreldre til å ta i bruk biblioteket og til å lese mer sammen med barna. Det handler om stunden man har sammen, sier Pia Løfshus, som er avdelingsleder ved Ullensaker bibliotek. Litteratur som kunstform er viktig i seg selv, den engasjerer, skaper forståelse og inviterer til bruk av fantasien, og vi gleder oss stort over dette samarbeidet mellom kommunen og barnehagen, supplerer Løfshus.


For barnehagen handler litteratur om lek, opplevelser og læring i utvidet forstand, ifølge barnehageleder Gryting:


– Litteraturen kan ofte omtales litt ensidig som et middel for læring, mens vi vektlegger litteratur som kunstform og barns egne opplevelser i møte med den. Når vi leser sammen blir barn og voksne likestilte og likeverdige, og barn har rett på sin egen opplevelse av hva de har lest. Et slikt fokus på litteratur er mer forenlig med barnehagepedagogikken fordi det dreier seg om mer enn bare å lære bort kunnskap og ferdigheter, og i større grad om å danne hele mennesker.


Dette er også forenlig med hva akademia innen barnehagepedagogikk sier om litteratur og lesing. Høgskolelektor Hilde Dybvik ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet mener at dersom litteratur bare er til for å lære barna noe, blir det en veldig snever oppfatning av litteratur. Hun slår derfor et slag for å ta litteraturformidlingen på alvor og gjøre den meningsfylt både for voksne og barn.


Hun trekker blant annet fram at bøkene må være tilgjengelige for barna på en slik måte at de selv kan velge litteratur de ønsker å lese, hvis ikke blir det de voksne som til enhver tid setter premissene for litteraturens formål.*


- Gjennom litteraturprosjektene våre vektlegger vi barnas opplevelse, og vi jobber for at alle barn skal inkluderes i fellesskapet og få utfolde seg i fortellinger og fantasi, avslutter Gryting.

Du kan lese mer om Norlandia Romsaas litteraturbarnehage her (https://norlandiabarnehagene.no/romsaas)


* Kilde: https://www.barnehage.no/hioa-hoytlesing-litteratur/ikke-les-for-at-barna-skal-laere/113659 (https://www.barnehage.no/hioa-hoytlesing-litteratur/ikke-les-for-at-barna-skal-laere/113659)

Bibliotek
Leskrok