Hjelp oss å hjelpe

Norlandia Barnehagene samler inn penger for å støtte driften av Misto Dobra, et krisesenter og barnehjem i Ukraina. Vi håper vår innsamlingsaksjon kan gi viktige bidrag til at Misto Dobra både kan hjelpe bedre og hjelpe flere barn som trenger det. Små bidrag kan bli til noe stort og gi viktig hjelp og støtte til barn som har måttet flykte på grunn av krigen.

Vil du støtte vår innsamlingsaksjon til krisesenteret og barnehjemmet Misto Dobra i Ukraina? - Vipps til Misto Dobra - Norlandia & Kidsa #807334


Informasjon om vår innsamlingskampanje for barn i Ukraina 

Før krigen drev Misto Dobra («City of Goodness») et krisesenter for voldsutsatte kvinner og barn. Etter fullskala-invasjonen i fjor har de utvidet hjelpen sin for å hjelpe enda flere. De har tatt imot tre barnehjem fra Øst-Ukraina som måtte evakueres ved krigens start, samt flyktninger (kvinner og barn) fra nær frontlinjen. I dag driver de et barnehjem, en barnehage, et flyktningesenter og et krisesenter på samme område.


I tillegg gir de støtte til fattige familier, barnehospitaler og eldre som lider av ensomhet og økonomisk nød. Dette inkluderer forsyninger som mat, medisiner og andre nødvendigheter. De hjelper ikke bare i nærområdet, men sender også hjelpepakker med posten til de som bor ved frontlinjen og til andre som lider av fattigdom i hele landet.


Misto Dobra tar nå vare på rundt 200 barn i alle aldre og 100 kvinner på senteret i byen Chernivtsi i Vest-Ukraina. Mange av disse barna er sterkt traumatiserte som følge av krigen, og mange er foreldreløse eller har nedsatt funksjonsevne. Misto Dobra ønsker å gi disse barna enda bedre oppfølging enn de klarer i dag. De trenger et rehabiliteringstilbud og bedre profesjonell oppfølging. For eksempel har de i dag kun én barnepsykolog til å ta seg av de 200 barna. En månedslønn for en lege eller psykolog ligger på rundt 9000 norske kroner.


Misto Dobra ønsker også å kunne hjelpe enda flere som er rammet av krigen og ber om hjelp. De bygger derfor nå et nytt bygg som skal stå ferdig i sommer, da skal enda et barnehjem evakueres dit fra øst i Ukraina. Vi har bidratt til innredningen og lekearealene i og rundt dette nye bygget. 

Fem av våre kolleger besøkte Misto Dobra i Ukraina i slutten av april.

Initiativet er initiert og støttet av våre kolleger og søsterselskap i NHC: Norlandia Barnehagene, Kidsa, Hero, Aberia, Frösunda og Norlandia Care. Fem av våre kolleger besøkte Misto Dobra i Ukraina i slutten av april for å se nærmere på behovene og hvordan vi best kan hjelpe og støtte dem i det videre arbeidet.


Følg med på våre innsamlingsaktiviteter og nyheter fra Misto Dobra under hashtagene #NHCgroupforUkraine og #MistoDobra.

Lenker for mer informasjon om Misto Dobra: