Huskeliste før du søker barnehageplass

Når har barnet mitt krav på barnehageplass? Hva bør jeg som foresatt vite før jeg velger barnehage? Vi har laget en liten huskeliste som kan være greit å notere seg før man skal i søke barnehageplass.

Vi har laget en liten huskeliste som kan være greit å notere seg før man skal i søke barnehageplass.

Sjekk når det er opptaksfrist i din kommune

De aller fleste kommuner i Norge har opptaksfrist for samordnet opptak i barnehager 1. mars (I Bodø er fristen 15. februar). Sjekk din kommunes nettsider om det er andre datoer som gjelder.


Sjekk når ditt barn har krav på barnehageplass og oppstart.


Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller 1 år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass.

Dersom barnet fyller 1 år i løpet av august det året man søker om plass, har barnet rett på plass fra august. Dersom barnet fyller 1 år i september, oktober eller november det året man søker, har barnet rett på plass innen utgangen av den måneden barnet ble født.


Sjekk om ditt barn har krav på prioritert plass


Enkelte barn får prioritert plass i barnehage. Dette kan variere fra barnehage til barnehage. Sjekk vedtektene, de finner du på barnehagens/kommunens nettsider.
Prioritert plass kan for eksempel være barn med nedsatt funksjonsevne, vedtak fra barnevern, funksjonshemming eller varig sykdom hos foresatte eller søsken, søsken i samme barnehage og barn av enslig forsørger som er i arbeid eller utdanning.


Start søknadsprosessen i god tid før fristen


Dette gir deg tid til å samle informasjon og sørge for at du har alt du trenger for å finne en barnehage som passer deg og ditt barn best. Les «Hvordan velge barnehage» her


Besøk barnehagene


Besøk barnehagen og hils på de ansatte. De fleste barnehagene er åpne for besøk, men det er lurt å ringe og avtale på forhånd. Mange barnehager har også «Åpen dag» for nye barn og foresatte i ukene før hovedopptaket.


Søk flere barnehager


Du har mulighet til å søke flere barnehager og rangere de etter ønske i de fleste kommuner. Det er lurt å søke flere barnehager for å øke sjansene for å få plass i den/de barnehagene du ønsker.


Les «Hvordan velge barnehage» her