Hva er en kulturbarnehage?

Norlandia Kulturbarnehager

Vi oppmuntrer til å tegne og male
Barn uttrykker sin kreativitet
Barn som maler

Kreativitet og skaperevne

I Norlandia Barnehagene setter vi kultur i fokus. Her gir vi barna rom til å utvikle sin kreativitet, skaperevne, oppfinnsomhet og idérikdom. Vi oppmuntrer dem til å tegne, male, lytte til musikk og uttrykke sine tanker og følelser på måter som fremmer individuell utvikling og gir dem en sterk tilknytning til sin egen kreativitet.


Kulturelle impulser

Vi introduserer også barna for kulturelle impulser gjennom historier, tradisjoner, musikk og mat. Påden måten lærer de om mangfoldet i verden samtidig som de utvikler forståelse, toleranse og respekt for andre kulturer.


Åpne og nysgjerrige

Vi gir barna muligheten til å oppleve forskjellige kulturelle inntrykk, hjelper vi dem med å utvikle seg til å bli åpne og nysgjerrige individer som virkelig forstår og verdsetter mangfoldet i samfunnet vårt. Dette gir dem et solid grunnlag for å bidra til å berike vår kultur i fremtiden.