Hva er en profilbarnehage?

Norlandia Profilbarnehager

Norlandia Barnehagene har flere spennende profilbarnehager med ulike fokusområder som; Natur, friluftsliv, idrett, kultur, gårdsbruk, ski, friskus, litteratur og Reggio Emilia.

Kultur
Litteratur
Idrett
Natur

Engasjerende miljø for barna

Profilbarnehager gir barna våre en fantastisk mulighet for opplevelser og læringsarena, samtidig som at de som jobber hos oss får muligheten til å utvikle sine lidenskaper og fagkunnskaper. Dette skaper et dynamisk og engasjerende miljø for barna og engasjerte og dyktige ansatte.


Retningslinjer med lokale perspektiver

I alle våre barnehager følger vi Rammeplan for barnehager, som gir retningslinjer for barnas omsorg, lek, danning og læring. Samtidig har hver enkelt barnehage frihet til å bestemme hvordan de ønsker å integrere de gjeldende fagområdene, i tillegg til å inkludere lokale perspektiver.


Alltid omgitt av trygge omgivelser

Uansett hvilken barnehage det gjelder, er trygghet og lek kjernen i Norlandia barnehagene. Når barna leker, utforsker og lærer om seg selv og verden omkring seg, skal de alltid være omgitt av trygge omgivelser.

Natur
Lek
Utvikling

Våre profilbarnehager