En meningsfull jobb med barn

Vil du jobbe hos oss?

Norlandia Barnehagene er en spennende og nyskapende barnehageorganisasjon, som setter forskning og innovasjon i fokus.


En meningsfull jobb med barn

I Norlandia Barnehagene er vårt mål at alle barn skal ha et likeverdig tilbud og gå i en høykvalitetsbarnehage. Nøkkelen til høykvalitetsbarnehagen er kompetente ansatte som er omsorgsfulle og utviklingsorienterte. Vi deler kunnskap med hverandre og er stolte av arbeidsplassen vår. Vi baserer vårt arbeid på kunnskap og innovasjon, som omhandler at vår praksis utvikler seg i tråd med ny kunnskap, forskning og erfaring.