Vi tar samfunnsansvar!

Vi har i flere år laget en rapport for å vise samfunnsansvaret i Norlandia, og i år har vi for første gang laget en felles rapport for hele NHC. NHC Group består av Norlandia Preschools, Norlandia Care, Hero og Aberia.

Samfunnsansvar rapport 2018-2019

I samfunnsansvarsrapporten løfter vi frem praksis fra ulike deler av vår virksomhet som vi er stolte av og som vi tenker kan gi inspirasjon også til andre aktører. Rapporten belyser innsatsen fra våre ansatte og den verdien vi skaper for våre kunder hver dag.

Rapporten gir også en oversikt over vårt systematiske arbeid med kvalitet og resultater på dette feltet.

Vi har i årets utgave av rapporten gjort et intervju med de fire lederne som er ansvarlige for hvert av områdene våre i Sverige. Vi håper mange vil finne det interessant å lese om deres perspektiver på samfunnet, våre sektorer og våre arbeidsmåter.

God lesing!
Les rapporten her > (https://norlandiabarnehagene.no/media/p0efd51k/no_csr_2020_web.pdf)