Krigen i Ukraina - hvordan snakke med barnet?

Hendelser som det vi er vitne til i Ukraina nå, finner også veien til barnet. Foreldre og andre voksne snakker om og diskuterer gjerne over hodet på barna. Barn har ikke erfaring med å fortolke nyhetene og de kan få fantasier som kan gi frykt. Derfor er det viktig at vi voksne snakker med barna om vanskelige temaer som for eksempel krigen i Ukraina.

La barnet vite er det er ok å være urolig og redd. Hvis barnet opplever at vi rommer deres redsel er det lettere for de å være åpne om sin uro.

La barnet vite er det er ok å være urolig og redd. Hvis barnet opplever at vi rommer deres redsel er det lettere for de å være åpne om sin uro.


Som omsorgspersoner er det gjerne en ryggmargsrefleks å beskytte barna mot det vonde, men barn ned i fire - femårs alder får med seg mye informasjon. Det er derfor viktig å gi barnet presis informasjon. For eksempel ved å vise på kartet hvor Ukraina ligger. Gi barna forsikring om at de er trygge, ikke overlat barnet til seg selv med ideen om at barnet ikke har fått med seg hva som skjer i nyhetsbildet. Åpne gjerne opp for en samtale slik at barnet kan fortelle om sine tanker. Lytt til barnets tanker og still åpne spørsmål, samtidig som du svarer på det barnet faktisk lurer på.


Tegn hos barna kan være at de søker mer nærhet hos voksne, mareritt, ønske om å ha på lyset på soverommet om natten, irritabilitet og tristhet. De kan også ha et ønske om å sove sammen med foreldrene sine. Vær gjerne raus med barnet slik at det får den tryggheten de viser at de har behov for.


Vær bevisst når og hvordan media får plass både i barnehagen og hjemme i stua. Vi oppfordrer gjerne foresatte til å velge sene nyhetssendinger, til etter at barna er i seng, slik at barna eksponeres i mindre grad for nyhetsbildet og de verste bildene.


Gi håp ved å si at det er mange nå som gjør alt de kan for å hjelpe menneskene i Ukraina.


Hør på Velferdspodden hvor vi snakker om dette temaet (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fopen.spotify.com%2Fepisode%2F1QKumDWN0rR0ZCF8pVLkmL%3Fsi%3DC3gpwR1YStezPf0bbfERcQ%26fbclid%3DIwAR2bRlOGJaDktyvYGYlMDX-F8o15eVmjbHMQY47lN6z21cOXztaMklf0cRA&h=AT1efuEmDsYQRe9C4sJLv114iopZzj6zLeixOW_gVnpVshcTsFdq1B9ZIcRuh-Pbcm322sTId4cSvcUQrPe6avoQRrUHd8Ubm2VCHdml38GBJyub_nvyvTGbaFoAqQ4nlzan2HoGWNgkqHursn8H&__tn__=GH-R&c[0]=AT0uo2kQr2Qn6MCvkOWP2j73k62k4BNxyhwDoGxplRzR4uRbDYb1E1y-VjEP89h4_VS5sCOZ5Oruw6JZHcRoTY1Dk0b6Dwx1squoN3t-XL_-5jIjhOrDQSVQ_WFWejNlVMDCCsgp_bWzZJQmzsYYFMfaMfLePDe7vSt85XE5kjk)Andre nyttige linker:

Klinikk for krisepsykologi (https://krisepsykologi.no/krig-i-ukraina-hva-sier-vi-til-barna/)

Voksne for barn (https://vfb.no/rad-og-tips/arkiv/hvordan-snakke-med-barn-om-det-som-skjer-i-ukraina/?fbclid=IwAR38hsHkMStx-ACJ-ct00CG8GrCJD5_e-HlzM5rFjj75aGfLf87iyElidkY)

Statped (http://www.statped.no/laringsressurser/Spesialpedagogikk/samtaler-om-kriser/)