Fremtiden trenger nysgjerrige barn

Vi er opptatt av å bidra til at barn som går i våre barnehager skal bli mer nysgjerrige, mer utforskende, og mer idéskapende. Under slagordet «La oppdagelsene begynne!» arbeider engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere for at det skal bli virkelighet.


Nysgjerrighet er barns naturlige drivkraft for å utforske, leke og lære om seg selv og omgivelsene. Barn er små forskere. Med nysgjerrighet og gjennom lek, oppdages ny kunnskap og nye opplevelser. Evnen til undring drives frem i samspill med voksne som ser hva barnet er interessert i. Barn kan oppleve positive effekter av sin nysgjerrighet: oppdagelser, spenning, anerkjennelse, mestring og glede.