CLASS - en kvalitetssikring

I Norlandia Barnehagene bruker vi observasjonsmanualen CLASS. Vi benytter CLASS både til intern kompetanseutvikling og ekstern barnehagevurdering. Dette er et ledd i å skape likeverdig og høy kvalitet på tvers av barnehagene.

Vi benytter CLASS både til intern kompetanseutvikling og ekstern barnehagevurdering

Et godt leke- og læringsmiljø utvikles i barnehager hvor samspillet mellom barn og ansatte er støttende med gode rutiner og fokusert på lek, språk og nysgjerrighet. Interaksjoner mellom barn og ansatte med høy kvalitet er dermed positivt for å fremme barnets opplevelse av trygghet, trivsel og progresjon.


Slike omgivelser gir ikke seg selv, de må jobbes frem ved refleksjon i et profesjonsfelleskap og med metodikk. I Norlandia barnehagene benytter vi det valide observasjonsverktøyet CLASS (Classroom Assessment Scoring System). Verktøyet er utviklet av forskere og hensikten er å kartlegge samt bidra til å fremme samspillet mellom barn og ansatte.


Ved bruk av CLASS vil avdelingens ansatte få en konkret tilbakemelding fra en sertifisert CLASS veileder på støtten barna får, og hvordan de ansatte legger til rette for medvirkning og dybde læring. Analysen kan danne grunnlag for pedagogisk dialog og refleksjoner knyttet til avdelingens arbeid med leke- og læringsmiljøet.


Metodikken er motiverende i den forstand at personalet også får kunnskap om hva de kan gjøre for å forbedre samspillskvaliteten. På bakgrunn av analysen skal de ansatte gå inn på vår e-lærings plattform og finne støtte slik at de kan øve og trene på å styrke kvaliteten på samspillet. Vi ønsker at barna i våre barnehager skal omgi seg med ansatte som gir god omsorgsstøtte, skaper god struktur samt støtter barnas nysgjerrighet ved å skape dybdeforståelse for alle hverdagens små og store undre.


CLASS ivaretar implementering av rammeplanens kapitler og støtter oppunder ønsket om en ståstedsanalyse samt en ekstern vurdering. Årlig skal alle barnehagens avdelinger få en analyse av en ekstern kollega som er CLASS sertifisert og målet er da at avdelingen har høynet samspillskvaliteten.


For å støtte oppunder målet om å skape høykvalitets barnehager vil alle daglig ledere samt en pedagogisk leder i hver av våre barnehager være sertifisert.