Redgjørelse etter åpenhetsloven

Åpenhetsrapporter

Åpenhetsrapportene gir innsikt i hvordan NHCGroup arbeider med å sikre kvalitet rundt menneskerettighetsrisiko i sine virksomheter - herunder Norlandia Barnehager.

Redegjørelse etter åpenhetsloven

NHCGroup åpenhetsrapport 2022 (PDF)