Bli med på laget!

Vi er en spennende og nyskapende barnehageorganisasjon, som setter forskning og innovasjon i fokus.

For å bli best på pedagogisk kvalitet trenger vi dedikerte ansatte som tenker med både hjerte og hodet. Vi legger til rette for involvering og medvirkning og der hver enkelt ansatt skal eie sin egen ide i samarbeid med sine kollegaer.

Vi skal bygge og utvikle sterke lag både rundt hvert enkelt barn og gruppe, der kun det beste er godt nok. Bli med på laget og bli en Norlandianer! Søk jobb hos oss!

Under kommer de ledige stillingene til enhver tid: