Bli en Norlandia Barnehage?

Norlandia Barnehagene hører gjerne fra deg som i dag er eier av én eller flere private barnehager® som tenker å la nye krefter overta, eller er entreprenør /eiendomsutvikler. Vår strategi er tuftet på lokal forankring - ved sentralisert administrativ støtte skal enkeltbarnehagen få de beste forutsetninger for å utvikle seg lokalt.

De aller fleste private barnehager er gründet av ildsjeler som har hatt barnas beste i fokus, og er i mange tilfeller etablert av noen som selv opplevde å ikke ha sårt tiltrengt barnehageplass til egne barn.

I Norlandia Barnehagene vet vi at dette har resultert i sterke kulturer som det er vel verdt å ta vare på.

Skulle det bli aktuelt å overlate ansvaret til oss, vil vi bruke mye tid på dialog om hva som er viktige kulturbærere hos dere, og tilsvarende hos oss. En Norlandianer skal kjenne seg igjen i fortiden, og ha stor tro på fremtiden.

En uforpliktende dialog med oss handler derfor om din historie, barna og personalet, eierstruktur, eiendomsforhold, muligheter for fremtiden, samt resultater gjennom de seneste årene.
Ta kontakt og vi vil invitere til en hyggelig prat og et besøk i en av våre barnehager.

Kontakt gjøres til vår forretningsutvikler:

Erlend Haugseth
erlend.haugseth@norlandia.com
+47 90 24 45 02