Søk plass hos oss

Det å starte i barnehagen for første gang er en stor endring i barnets liv. I en Norlandia-barnehage blir barna møtt av kompetente voksne som viser omsorg og genuin interesse for ditt barn. En barnehage der kjærlig omsorg og læring går hånd i hånd.

Hvorfor velge barnehageplass hos oss?
Få ting opptar oss foresatte mer enn våre barn. Det å velge å barnehage er en viktig beslutning. Det er viktig for deg som foresatte å finne en barnehage som vil gi barnet ditt en best mulig hverdag. I våre barnehager skal barna trives og vokse – fra den dagen de kommer gjennom porten for første gang, til den dagen de begynner på skolen!

Våre dyktige pedagoger har utviklet et felles arbeidssett. Kjernen i vår tilnærming er: trygg tilknytning, barns medvirkning, dyp forståelse av at læring skjer gjennom lek og samspillet mellom realfag og estetiske fag.

Finn en Norlandia-barnehage i ditt nærområde her>

Oppstart og tilvenning
I oppstarten er det viktig å anerkjenne barnets følelser og opplevelser, samt hjelpe dem til å finne den nødvendige tryggheten. I våre barnehager vil derfor alltid barnet bli møtt av en eller flere voksne som har et særskilt ansvar og gir ekstra støtte den første perioden.

Slik lykkes barna med tilvenningen>

Besøk i en av våre barnehager
Hvis du ønsker å besøke en av våre barnehager ta gjerne kontakt med daglig leder.

Samordnet opptak
For å søke barnehageplass hos oss må søknaden først registreres hos kommunen. Søknadsfristen for hovedopptaket er 1.mars i de fleste kommuner, men man kan søke barnehageplass hele året. Ta gjerne kontakt med daglig leder for nærmere informasjon.

Priser - søskenmoderasjon
Maksimalprisen for en barnehageplass fastsettes av Stortinget. Du betaler oppholdsbetaling i 11 mnd., juli er betalingsfri. Det gis søskenmoderasjon i tråd med kommunens vedtak. Betaling for mat kommer i tillegg og bestemmes i den enkelte barnehage.