Vi søker barnehagelærere til Oslo og Bærum!

Vi setter kunnskap, innovasjon og forskning i fokus. For å bli best på pedagogisk kvalitet trenger vi dedikerte barnehagelærerne som tenker med hjerte og hodet. Bli med på laget og bli en Norlandianer!

Se ledige stillinger på bunn av denne siden.Hos oss er barns medvirkning førende for hvordan vi leker og lærer. Lekende læring som metode er sentralt i alt vi gjør. Praksisutvikling forbundet med forskning på trygg tilknytning står sterkt hos oss. Vi anerkjenner og utfordrer barnas forskertrang, og ser etter ansatte som har evne og nysgjerrighet til å være medforsker i våre prosjekter.

Pedagogisk kvalitet
Barnets beste er det viktigste for oss, vi voksne er barnas støttespillere, som lytter, ser og tar dem på alvor hver dag.

Ved hjelp av refleksjon som metode skal vi i fellesskap etablere en høyere pedagogisk bevissthet. Vi skal vite hvorfor vi gjør som vi gjør – og vi skal gjøre det vi sier at vi skal gjøre. Norlandia barnehagene satser på felles pedagogisk kvalitet. Kvalitet i barnehagen er betydningsfullt, og vi har som mål å være ledende på kvalitet.

Sitat barnehagelærer pedagogisk leder Norlandia

Kunnskap & innovasjon
Vårt mål er at barna skal se på seg selv som kreative, innovative og skapende individer. Vi er opptatt av å bidra til at barn som går i våre barnehager skal bli mer nysgjerrige, mer utforskende og mer idéskapende. Barn skal erfare at undring og forundring har en selvfølgelig plass i hverdagen. Våre medarbeidere er Norlandias viktigste innsatsfaktor og godt lederskap vårt viktigste suksesskriterium.

Les mer om vårt arbeidssett her >

Vår felles pedagogiske platform:

 • Styringsdokumentet: Vårt styringsdokument legger grunnmuren for det pedagogiske arbeidet vi gjør hver dag. Det er et overordnet og strategisk styrende dokument, som skal sikre helhet og utvikling i vårt barnehagefaglige arbeid. 
 • Kvalitetutviklingsprosjektet: Vi startet i 2016 et forskningsbasert pedagogisk kvalitetsutviklingsprosjekt for alle våre barnehager. Dette dreier seg blant annet om:
  • Refleksjonsmodellen: Vi ønsker at alle voksne skal få styrket sin pedagogiske bevissthet. Refleksjonsmodellen skal bidra til å videreutvikle kvaliteten i vårt faglige arbeid.
  • Kompetanseutvikling: Lederutviklingsprogram og interne kurs er viktig for oss, og vi investerer systematisk i våre ansattes kompetanse. Våre ansatte er vår viktigste ressurs!
 • Verdiene våre: Vi er en verdibasert virksomhet, og er kompetente, ambisiøse, respektfulle og energiske i arbeidet vi gjør.

Som pedagog hos oss vil du få:

 • Eget oppfølgingsprogram for nyansatte og nyutdannede
 • Faglig utviklende arbeidsmiljø
 • Systematisk veiledning og kritisk refleksjon
 • Kurs, workshop og frokostseminar i regi av Norlandia Kompetanse
 • Stipendordninger og muligheter for etter- og videreutdanning
 • Felles planleggingsdager og personalmøter for barnehagepersonalet i regionene, med fokus på planlegging, evaluering og utvikling av det pedagogiske kvalitetsarbeidet
 • Sentrale prosjekter som er rettet mot alle Norlandia barnehagene 
 • Utveksling av erfaring på tvers av regioner
 • Daglig leder på huset
 • Norlandia Barnehagene er en IA-bedrift
 • Konkurransedyktig lønn og ryddig arbeidsforhold

Ledige stillinger

BÆRUM

Huskestua barnehage - Bekkestua
Nettside
Stillingsannonse nav.no

OSLO

Bjørnåsen barnehage - Bjørndal
Nettside
Stillingsannonse nav.no

Eventyrstua barnehage - Nydalen
Nettside
Stillingsannonse finn.no

Fagerholt barnehage - Trosterud
Nettside
Stillingsannonse nav.no

Frydenlund barnehage - Ellingsrud
Nettside
Stillingsannonse nav.no

Kanonen barnehage - Løren
Nettside
Stillingsannonse navn.no

Lysejordet barnehage - Røa
Nettside
Stillingsannonse finn.no

Skistua - Holmenkollen
Nettside
Stillingsannonse nav.no

Sørhellinga barnehage - Tveita
Nettside
Stillingsannonse nav.no