Våre konseptbarnehager

Enkelte av våre barnehager har et særskilt fokus på natur, friluft eller idrett.

Norlandia naturbarnehager/friluftsbarnehager

Norlandia naturbarnehage

I Norlandia friluftsbarnehager skal barna oppleve glede og inspirasjon ved å leke ute i naturen. Barna skal få gode erfaringer med frilufts- og uteliv, og oppleve uterommet som en god arena for lek, aktivitet, sosialt samvær, læring og magiske øyeblikk. Barna skal få erfare og lære om fagområdene i Rammeplanen med uteområdet som pedagogisk arena.

Forskning viser at i barnehager som vektlegger friluftsliv leker barn flere fantasileker. I disse barnehagene er tempoet roligere, konfliktene færre, barna er mindre syke, har bedre konsentrasjon og får en styrket motorikk.

Våre friluftsbarnehager:

Region Nordland
Stordalen friluftsbarnehage

Region Oslo
Onkel Tomms hytte
Skistua barnehage
Voksenkollen friluftsbarnehage

Våre naturbarnehager:

Region Vest
Ulven naturbarnehage

 

Norlandia barnehager med idrettsprofil

Norlandia idrettsbarnehage

I våre barnehager med idrettsprofil har vi som mål at alle barn skal oppleve bevegelse og idrettsglede hver dag. Gjennom bevegelse og idrett jobber vi med fagområdene i rammeplanen. 

Barna skal få kjennskap til ulike former for idrett, både ballaktiviteter, svømming, klatring, yoga, ski osv. I våre barnehager møter barna voksne som selv er aktive og fungerer som gode rollemodeller. Våre barnehager har enten egen gymsal eller benytter gymsal i nærområdet.

Forskning viser at fysiske og motoriske ferdigheter er en viktig inngangsbillett for småbarna i sosial omgang med andre barn. Å mestre kroppen sin gir sosial status og selvtillit, noe som igjen oppmuntrer til mer aktiv lek og bevegelse.

Våre barnehager med idrettsprofil:

Region Nord
Marsvegen barnehage

Region Øst
Akrobaten Idrettsbarnehage