Om oss

Barnets beste er alltid i sentrum! Hver barnehagedag fylles med livsglede, lek og læring. Barna skal trives og vokse hos oss – fra den dagen de kommer gjennom porten for første gang, til den dagen de begynner på skolen!

En meningsfylt dag byr på

• Magiske øyeblikk
• Humor og glede
• Gode venner
• Tid til variert lek
• Nysgjerrighet og undring
• Utfordringer å strekke seg etter
• Mestring som gir styrke

Denne holdningen er reflektert i vår pedagogiske visjon ”- med livslang lyst til lek og læring”, en holdning som også er utgangspunkt for vår logo - treet. Visste du at vårt tre strekker seg, vokser hele livet, beskytter og at det byr på oppdagelser? Treet skal inspirere oss til å gjøre vårt beste for at hver dag hos oss er en god dag, fylt med livsglede, lek og læring.

Lokale variasjoner
Barnehagene våre er etablert og utviklet av lokale ildsjeler, som ville skape flotte og trygge rammer for barna i nærmiljøet. Det er skapt sterke og inspirerende lokalkulturer, som gjør barnehagene til et godt sted å være – både for barn og voksne. Norlandia barnehagene skal ivareta og videreutvikle den kulturen. Samtidig legger vi til rette for utveksling av kunnskap og erfaring mellom våre barnehager, mellom kommuner og fylker, så vel som over landegrensene.

Norlandia Barnehagene
Norlandia Barnehagene er Norlandia Care Groups barnehagedivisjon. Vi etablerer og drifter barne­hager og er en av Nordens største barnehage­aktører. Alle våre barnehager er nå samlet under én og samme merkevare – Norlandia Barnehagene. Vi er representert i fire land; Norge, Sverige, Finland og Nederland.

Barnehagene har felles overordnet strategi og kjennetegnes ved:

  • Barnehager som anerkjenner barndommens egenverdi
  • Felles pedagogisk visjon og grunnsyn
  • Felles merkevarekonsept for Norlandia Barnehagene, med stor grad av lokal tilpasning
  • Fleksible løsninger tilpasset barnas og foreldrenes behov
  • Spisskompetanse på barnas behov for lek og omsorg, som fremmer læring og allsidig utvikling
  • Godt lederskap med systematisk kvalitetsoppfølging
  • Høy medarbeidertilfredshet

 ISO sertifisert

Norlandia Barnehagene ble ISO sertifisert i 2014. Vi jobber systematisk og målrettet for stadig å utvikle vår kvalitet. ISO sertifiseringen gir oss et eksternt godkjent stempel på vårt kvalitetsarbeid.