Visjon og verdier

”- Med livslang lyst til lek og læring” er vår pedagogiske visjon og uttrykker vårt felles faglige grunnsyn. For å realisere dette satser vi på fleksible løsninger, tilpasset hvert enkelt barn og barndommens egenverdi. Med vår barnehagefaglig og pedagogiske kompetanse satt i system, er vi et trygt valg for foreldre.

Vi har et kvalitativt godt og utviklende pedagogisk tilbud. Dette har barna stort utbytte av blant annet når det gjelder språkutvikling, sosial kompetanse og vennskapsrelasjoner.

Våre verdier (CARE)

Competent
Vi kan mye og vil enda mer. Vår tjeneste er kunnskapsbasert og vi er en lærende organisasjon som utvikler medarbeidernes kompetanse.

Ambitious
Vi er innovative og søker de gode løsningene for våre medarbeidere og våre kunder. Vi er en positiv utfordrer i markedet og en viktig bidragsyter til viderutvikling av tjenester.

Respectful
Vi tar utgangspunkt i det enkelte menneskets behov og ressurser. Vi er åpne og lyttende i møte med alle relasjoner.

Energetic
Vi vet hva vi vil og hva som skal til. Vi arbeider målbevisst for å lykkes med våre oppgaver. Vi utstråler energi og arbeidsglede.


Våre verdier - CARE