Intervjuet i Nettavisen

Nettavisen hadde 8. august et lengre intervju med vår konsernsjef Hilde Britt Mellbye.

Hun uttaler blant annet følgende i intervjuet: «Vi driver effektivt og investerer i systemer som gir oss god økonomi. Det skjer lite feilinvesteringer i et selskap som dette. Vi bygger en plattform gjennomgående i hele konsernet. Vi har ett kvalitetssystem for alle våre 185 enheter i konsernet. Det er noen stordriftsfordeler i måten vi driver på, og derfor er det viktig å vokse.»

 

Link til sak her.