Velkommen til oss!

 • Vår pedagogikk

  Vår pedagogikk bygger på Lov om barnehager og forskrift om ”Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver”, og danner grunnlag for barnehagenes innhold. Sentrale begrep i vår pedagogikk er: Danning, lek og læring; Omsorg og utvikling; Barndommens egenverdi; Medvirkning, likestilling, kompetente barn og prosessbasert læring; Dokumentasjon og vurdering.

 • Hvorfor velge oss?

  Med vår barnehagefaglig og pedagogiske kompetanse satt i system, er vi et trygt valg for foreldre. Vi har et kvalitativt godt og utviklende pedagogisk tilbud. Dette har barna stort utbytte av blant annet når det gjelder språkutvikling, sosial kompetanse og vennskapsrelasjoner.

 • Bli med på laget!

  Er du nysgjerrig og utforskende? Er du opptatt av barnas egne behov? Da håper vi du søker på en av våre spennende stillinger som pedagogisk leder!

 • Vil du bli en av oss?

  Norlandia Barnehagene hører gjerne fra deg som i dag er eier av én eller flere private barnehage(r), og som er inne på tanken om å la nye krefter overta. Vår strategi er tuftet på lokal forankring - ved sentralisert administrativ støtte skal enkeltbarnehagen få de beste forutsetninger for å utvikle seg lokalt.