Velkommen til oss!

 • Søk plass hos oss

  Det å starte i barnehagen for første gang er en stor endring i barnets liv. I en Norlandia-barnehage blir barna møtt av kompetente voksne som viser omsorg og genuin interesse for ditt barn. En barnehage der kjærlig omsorg og læring går hånd i hånd.

 • Hvorfor velge oss?

  Barnets beste er det viktigste for oss derfor jobbes det kontinuerlig med systematisk utvikling av pedagogisk kvalitet. Vi voksne lytter, ser og tar barna på alvor i hverdagen. Leken er sentral i barns liv og i barnehagens virke, og er en grunnleggende livs- og læringsform.

 • Bli med på laget!

  Vi vil bli best på pedagogisk kvalitet. Er du opptatt av at hvert enkelt barn skal bli sett og at individuelle ønsker og behov blir anerkjent? Søk jobb hos oss!

 • Mat med smak!

  Måltidene i våre barnehager er en vesentlig del av barnehagehverdagen.