Velkommen til oss!

  • Søk plass hos oss

    Det å starte i barnehagen for første gang er en stor endring i barnets liv. I en Norlandia-barnehage blir barna møtt av kompetente voksne som viser omsorg og genuin interesse for ditt barn. En barnehage der kjærlig omsorg og læring går hånd i hånd.

  • Hvorfor velge oss?

    Barnets beste er det viktigste for oss derfor jobbes det kontinuerlig med systematisk utvikling av pedagogisk kvalitet. Vi voksne lytter, ser og tar barna på alvor i hverdagen. Leken er sentral i barns liv og i barnehagens virke, og er en grunnleggende livs- og læringsform.

  • Bli med på laget!

  • Mat med smak!

    Måltidene i våre barnehager er en vesentlig del av barnehagehverdagen.