Velkommen til oss!

 • Vår pedagogikk

  Barnets beste er det viktigste for oss, og derfor setter vi pedagogisk kvalitet og systematisk utvikling på agendaen. Vi voksne er barnas støttespillere, som lytter, ser og tar dem på alvor i hverdagen. Vår pedagogikk bygger på Lov om barnehager og forskrift om ”Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver”, og danner grunnlag for barnehagenes innhold.

 • Hvorfor velge barnehageplass hos oss?

  ”- Med livslang lyst til lek og læring” er vår pedagogiske visjon og uttrykker vårt felles faglige grunnsyn. For å realisere dette satser vi på fleksible løsninger, tilpasset hvert enkelt barn og barndommens egenverdi. Med vår barnehagefaglig og pedagogiske kompetanse satt i system, er vi et trygt valg for foreldre.

 • Bli med på laget!

  Er du nysgjerrig og utforskende? Er du opptatt av barnas egne behov? Da håper vi du søker på en av våre spennende stillinger som pedagogisk leder!

 • Bli en Norlandia Barnehage?

  Norlandia Barnehagene hører gjerne fra deg som i dag er eier av én eller flere private barnehage(r) som tenker å la nye krefter overta, eller er entreprenør /eiendomsutvikler. Vår strategi er tuftet på lokal forankring - ved sentralisert administrativ støtte skal enkeltbarnehagen få de beste forutsetninger for å utvikle seg lokalt.